28 Ağustos 2013

var mıdır yok mudur?, boş mudur dolu mudur?, ne kokar, ne boktur?

...Gülmesi biraz dinince, "Tanrı gibi düşün", dedi babam, ki böyle bir yanıtı hiç beklemiyordum. "İnanıyorsan varolup olmaması pek önemli değildir. Ayrıca en büyük inkarcının da en inançlının da içinde bir nebze kuşku vardır. Ve elbette ki, aşk da Tanrı da ölümsüzdür.